Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socialpolitisk rådgiver

Description

Code

2422.16

Description

Socialpolitiske rådgivere yder bistand i forbindelse med udformning af politikker og procedurer for sociale serviceprogrammer. De forsker i sociale serviceprogrammer og identificerer områder, hvor der kan ske forbedringer, samt støtter udvikling af nye programmer. De varetager rådgivende funktioner for socialorganisationer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: