Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geoteknisk ingeniør

Description

Code

2142.1.4

Description

Geotekniske ingeniør anvender geologisk viden til vurdering af arealer, jord, hældningers stabilitet, sedimenter og andre observerbare kendetegn i Jorden. De integrerer disse oplysninger i planlægningen og udviklingen af projekter på disse steder. De vurderer og besvarer spørgsmål vedrørende jordbundens geologiske egenskaber ved at udføre forskning og eksperimenter på de steder, hvor en indsats er påtænkt.

Alternativ betegnelse

geoingeniør

ingeniørgeolog

geotekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: