Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsinspektør inden for elektrisk udstyr

Description

Code

7543.7.3

Description

Kvalitetsinspektører inden for elektrisk udstyr kontrollerer færdige elektriske produkter for så vidt angår fysiske defekter og defekte elektriske tilslutninger. De registrerer inspektionsresultater og sender fejlbehæftede enheder tilbage til produktionen.

Alternativ betegnelse

testingeniør (el)

kvalitetskontrollør inden for elektrisk udstyr

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: