Skip to main content

Show filters

Hide filters

sikkerhedsingeniør inden for integrerede systemer

Description

Code

2529.3

Description

Sikkerhedsingeniører inden for integrerede systemer rådgiver og gennemfører løsninger med henblik på at kontrollere adgangen til data og programmer i integrerede og forbundne systemer. De hjælper med at sørge for sikker drift af produkter med integrerede systemer og forbundet udstyr, idet de er ansvarlige for beskyttelsen og sikkerheden i forbindelse med de tilhørende systemer, og udformer, planlægger og gennemfører sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse hermed. Sikkerhedsingeniører inden for integrerede systemer hjælper med at holde hackere på afstand ved at gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer indtrængen og brud på sikkerheden.

Scope note

The focus of the embedded systems security engineers is on connected products and their supporting networks, and less on organisational security as with the ICT security engineer.

Alternativ betegnelse

cybersikkerhedsingeniør

cybersikkerhedsspecialist

internet of thing-sikkerhedsingeniør

IoT sikkerhedsingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: