Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

landbrugstekniker

Description

Code

3142.1

Description

Landbrugsteknikere indsamler og gennemfører eksperimenter og tests af prøver fra landbrug og akvakultur. De yder støtte til videnskabsfolk og landbrugere og analyserer og rapporterer også om forholdene i de indsamlede prøvers miljøer.

Alternativ betegnelse

agronom

jordbrugsteknolog

landbrugskonsulent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: