Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

måleansvarlig

Description

Code

8131.8

Description

Måleansvarlige prøver olie under forarbejdningen og før afsendelsen. De styrer pumpesystemer og regulerer strømmen af olie i rørledningerne.

Alternativ betegnelse

procesoperatør - måling

olieraffinaderiarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: