Skip to main content

Show filters

Hide filters

tolk

Description

Code

2643.2

Description

Tolke forstår og omsætter mundtlige meddelelser fra et sprog til et andet. De husker en betydelig mængde oplysninger, ofte med støtte fra noter, og kommunikerer dem umiddelbart efter, samtidig med at nuancerne og eftertrykket bevares på det modtagende sprog.

Alternativ betegnelse

fjerntolk

konferencetolk

polititolk

simultantolk

telefontolk

translatør

videotolk

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: