Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sundheds- og sikkerhedsinspektør

Description

Code

3257.7

Description

Sundheds- og sikkerhedsinspektører undersøger gennemførelsen og anvendelsen af arbejdsstandarder og -politikker på en arbejdsplads. De rådgiver arbejdsgivere og medarbejdere om forbedring af gennemførelsen af politik og lovgivning, sikrer, at loven overholdes, og at spørgsmål vedrørende lighed og arbejdstagerrettigheder overholdes. De udarbejder rapporter og kommunikerer med myndighederne.

Alternativ betegnelse

arbejdsinspektør

arbejdsmiljøinspektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: