Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bæredygtighedsleder

Description

Code

1213.8

Description

Bæredygtighedsledere skal sikre, at forretningsprocesserne er bæredygtige. De yder bistand i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af planer og foranstaltninger for at sikre, at fremstillingsprocesserne og produkterne overholder de givne miljøbestemmelser og standarder for socialt ansvar, og de overvåger og rapporterer om gennemførelsen af bæredygtighedsstrategier i virksomhedens forsyningskæde og forretningsproces. De analyserer spørgsmål vedrørende fremstillingsprocesser, materialeanvendelse, affaldsreduktion, energieffektivitet og produkters sporbarhed for at forbedre de miljømæssige og sociale virkninger og integrere bæredygtighedsaspekter i virksomhedskulturen.

Scope note

Does not include corporate responsibility managers and enterprise development workers.

Alternativ betegnelse

bæredygtighedsspecialist

bæredygtighedskoordinator

bæredygtighedsanalytiker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder