Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsingeniør

Description

Code

2149.2.7

Description

Kvalitetsingeniører fastlægger kvalitetsstandarder for frembringelsen af produkter eller tjenesteydelser. De kontrollerer, at produkterne og tjenesteydelserne er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, og de koordinerer kvalitetsmæssige forbedringer.

Alternativ betegnelse

kvalitetstekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: