Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

miljøingeniør inden for minedrift

Description

Code

2143.1.1

Description

Miljøingeniører inden for minedrift fører tilsyn med minedriftens miljømæssige indvirkning. De udvikler og gennemfører miljøsystemer og -strategier med henblik på at minimere miljøpåvirkningen.

Alternativ betegnelse

miljøtekniker inden for minedrift

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: