Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

teknisk ansvarlig for forsyningstjeneste

Description

Code

3119.19

Description

Teknisk ansvarlige for forsyningstjeneste undersøger produkter, systemer og maskineri såsom kloakering, vand, gas eller elektriske turbiner, idet de sikrer, at de bygges og fungerer efter forskrifterne. De udarbejder inspektionsrapporter og fremsætter anbefalinger til forbedring af systemerne og reparation af de nedbrudte komponenter.

Alternativ betegnelse

tilsynsførende for forsyningstjeneste

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder