Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

billeasingmedarbejder

Description

Code

5223.1

Description

Billeasingmedarbejdere repræsenterer virksomheder, der er involveret i finansiering af køretøjer, og tilbyder passende leasingordninger og supplerende tjenester i forbindelse med køretøjet. De dokumenterer transaktioner, forsikringer og afdrag.

Alternativ betegnelse

leasingassistent inden for biler

leasingkonsulent inden for køretøjer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: