Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kommunal planlægger

Description

Code

2422.2

Description

Kommunale planlæggere udarbejder planer for forbedring af livskvaliteten i lokalsamfundene. De undersøger og vurderer samfundets problemer og behov, forvalter ressourcerne og udarbejder gennemførelsesstrategier. De kommunikerer med lokalsamfundet med henblik på efterforskning og informerer lokalsamfundet om udviklingsplaner.

Alternativ betegnelse

udviklingskonsulent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: