Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontraktforhandler i turistsektoren

Description

Code

3339.8

Description

Kontraktforhandlere i turistsektoren forhandler turismerelaterede kontrakter mellem rejsearrangører og udbydere af turisttjenesteydelser.

Alternativ betegnelse

forhandler af hotelkontrakter

forhandler af kontrakter i turistsektoren

kontraktforhandler

forhandler af hotelaftaler

forhandler af turistrelaterede kontrakter

chef med ansvar for kontrakter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: