Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lærer på steinerskole

Description

Code

2341.1.1

Description

Lærere på steinerskoler uddanner elever ud fra Steiner-filosofien og -principperne (eller Waldorfpædagogikken). De fokuserer på praktiske aktiviteter i læseplanen og lægger i deres klasseundervisning vægt på udviklingen af elevernes sociale, kreative og kunstneriske kapacitet. Lærere på steinerskoler underviser elever i de samme fag som på en almindelig skole, men ved brug af en anden tilgang og med større vægt på kreativ og kunstnerisk praksis og teori. De bruger undervisningsteknikker, der afspejler Steiner-skolefilosofien (Waldorfpædagogikken), evaluerer elevernes læringsforløb og kommunikerer med andet skolepersonale.

Alternativ betegnelse

lærer på Rudolf Steiner-skole

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder