Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af sandblæser

Description

Code

8122.1

Description

Operatører af sandblæsere anvender det rette udstyr og maskiner til at udjævne ru overflader ved sandblæsning. Sandblæsning anvendes almindeligvis i færdiggørelsesprocessen af metalgenstande og til sandblæsning af byggematerialer anvendt i murværk, f.eks. tegl, sten og beton. De betjener sandblæsere eller sandblæsningsskabe med et centrifiguralhjul, som blæser slibemiddel i form af sand, soda eller vand ved højt tryk for at forme og glatte overflader.

Alternativ betegnelse

operatør af sandblæsemaskine

procesoperatør

sandblæseroperatør

operatør af sandblæsningsmaskine

sandblæser

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: