Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

studiementor

Description

Code

2359.11

Description

Studiementorer bistår studerende med dårlige resultater både i og uden for klasseværelset med henblik på at øge deres akademiske chancer. De bistår studerende, der er stillet over for ugunstige omstændigheder, såsom indlæringsvanskeligheder, adfærdsproblemer og problemer med fremmøde, og hjælper også særligt begavede studerende, som er understimulerede. De kan også arbejde sammen med voksne studerende på voksenuddannelser. Studiementorer udarbejder planer og handlingsplaner sammen med de studerende for at planlægge de nødvendige mentoraktiviteter og overvåge fremskridtene. De samarbejder også med de studerendes lærere, skolepsykologer, socialarbejdere og om nødvendigt de studerendes forældre med henblik på at forbedre den studerendes uddannelsesmæssige udvikling.

Alternativ betegnelse

studentermentor

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: