Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

toksikolog

Description

Code

2131.4.13

Description

Toksikologer undersøger, hvilke virkninger kemiske stoffer eller biologiske og fysiske agenser har i levende organismer, mere specifikt på miljøet og på dyrs og menneskers sundhed. De fastsætter doser for eksponering for stoffer, der har toksiske virkninger i miljøer, mennesker og levende organismer, og de udfører forsøg på dyr og cellekulturer.

Alternativ betegnelse

biokemiker

økotoksikolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder