Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operatør inden for blegning

Description

Code

8171.1

Description

Operatører inden for blegning passer maskiner, der bleger træmasse til anvendelse ved fremstilling af hvidt papir. Der anvendes forskellige blegeteknikker som supplement til de forskellige metoder til fremstilling af papirmasse og til at opnå forskellige grader af hvidhed.

Alternativ betegnelse

blegespecialist

blegetekniker

operatør af papirblegningsmaskine

papirbleger

procesoperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: