Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør - additiv metalfremstilling

Description

Code

3119.10

Description

Operatører (additiv metalfremstilling) betjener maskiner, hvor der anvendes additive fremstillingsprocesser, såsom montering og opsætning, vedligeholdelse og reparation. De har en faktuel og bred forståelse på området for additiv metalfremstilling. De er i stand til at udvikle løsninger som svar på grundlæggende og specifikke problemer i forbindelse med maskiner og processer til additiv fremstilling og til selv at håndtere råprodukter (godkendelse, opbevaring, kontaminering, sporbarhed).

Alternativ betegnelse

metal AM tekniker

AM-operatør

metal AM operatør

additiv fremstillingstekniker

metaladditiv fremstillingsoperatør

metaladditiv fremstillingstekniker

AM tekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: