Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

salgsmedarbejder på en servicestation

Description

Code

5245.1

Description

Salgsmedarbejdere på servicestationer brændstof, smøremidler og kølerprodukter til motorkøretøjer og motorcykler på en tankstation.

Alternativ betegnelse

salgsmedarbejder på en servicestation

salgsmedarbejder på en tankstation

salgsmedarbejder på en benzintank

tankpasser

salgsassistent, tankstation

tankstationsmedarbejder

salgsassistent, servicestation

servicestationsmedarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: