Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

derrickman

Description

Code

8113.1

Description

Derrickmen styrer placeringen og bevægelserne af borerør. De kontrollerer det automatiserede rørhåndteringsudstyr. De er ofte ansvarlige for boresvæskernes (mudderets) tilstand.

Alternativ betegnelse

borearbejder - jord

borearbejder - gasfelt

assistent for borearbejder

medarbejder på en borerig

borearbejder - oliefelt

derrickmand

borearbejder - olieplatform

borearbejder - mineraler

derrickhand

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: