Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarlig inden for produktion af optiske instrumenter

Description

Code

3122.4.11

Description

Ansvarlige inden for produktion af optiske instrumenter koordinerer, planlægger og styrer produktionsprocessen for optiske instrumenter. De sikrer, at det optiske glas behandles korrekt, og at optisk udstyr samles i overensstemmelse med specifikationerne. De forvalter arbejdere på produktionslinjen, fører tilsyn med kvaliteten af de samlede varer og udfører omkostnings- og ressourceforvaltning.

Alternativ betegnelse

ansvarlig inden for produktion af optisk udstyr

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: