Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbejdsleder inden for fremstilling af plastic- og gummiprodukter

Description

Code

3122.4.13

Description

Arbejdsledere inden for fremstilling af plastic- og gummiprodukter leder og koordinerer aktiviteter, der udføres af personale, der beskæftiger sig med fremstilling af plast og gummiprodukter, idet det sikres, at produktionen foregår på en sikker og omkostningseffektiv måde. De er ansvarlige for etableringen af nye produktionslinjer og uddannelse.

Alternativ betegnelse

produktionsleder inden for gummiprodukter

produktionsleder inden for plastic- og gummiprodukter

produktionsleder inden for plasticprodukter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: