Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

it-lærer

Description

Code

2356.1.1

Description

It-lærere leverer teoretisk og praktisk elevundervisning i (grundlæggende) computeranvendelse. De lærer eleverne digitale færdigheder og i givet fald mere avancerede datalogiprincipper. De bibringer eleverne et kendskab til softwareprogrammer og sikrer korrekt anvendelse af computerhardware. It-lærere udformer og gennemgår indhold og opgaver til brug i undervisningen og ajourfører dem i takt med den teknologiske udvikling.

Alternativ betegnelse

underviser i it-færdigheder

underviser i it-kompetence

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: