Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

korporal i hæren

Description

Code

0210.1

Description

Korporaler i hæren fører tilsyn med afdelinger af soldater og varetager instruktionsopgaver. De kan også have kommandoen over udstyr såsom tunge maskiner og våben.

Alternativ betegnelse

seniorsergent

overkonstabel

korporal

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: