Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljø- og sikkerhedschef

Description

Code

1349.13

Description

Miljø- og sikkerhedschefer yder rådgivning om udvikling af miljøpolitikker til statslige og officielle institutioner. De analyserer mulige trusler for befolkningens velfærd og miljøet i en region og leder kampagner, der tager sigte på at tackle problemer forbundet med bl.a. affaldsindsamling, lossepladser og beskyttelse af grønne områder.

Alternativ betegnelse

miljøchef

miljøbeskyttelseschef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder