Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

oceanograf

Description

Code

2114.1.8

Description

Oceanografer undersøger og udfører forskning på områder, der vedrører havene og oceanerne. Oceanografer inddeler deres ekspertise i forskellige forskningsgrene, nemlig fysiske oceanografer, hvis forskning er rettet mod bølger og tidevande, kemiske oceanografer, hvis fagområde er den kemiske sammensætning af havvand, og geologiske oceanografer, hvis forskning vedrører havbunden og dens sedimenter.

Alternativ betegnelse

havkemiker

havforsker

marinfysiker

havgeolog

havfysiker

marinkemiker

maringeolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder