Skip to main content

Show filters

Hide filters

mikrofonoperatør

Description

Code

3521.1.1

Description

Mikrofonoperatører opsætter og betjener boommikrofonen, enten manuelt, på en arm eller på en bevægelig platform. De sikrer, at hver mikrofon er korrekt placeret på scenen, og at de er bedst muligt placeret til at fange dialogerne. Mikrofonoperatørerne er også ansvarlige for mikrofonerne på skuespillernes beklædning.

Alternativ betegnelse

mikrofonfører

mikrofontekniker

operatør af mikrofonbom

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: