Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sælger af computere og computerudstyr

Description

Code

5223.7.9

Description

Sælgere af computere og computerudstyr sælger computere og andre perifere enheder i specialforretninger.

Alternativ betegnelse

hardwaresælger

sælger, computerforretning

computersælger

IT-sælger

sælger, computerbutik

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: