Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

lærer i turisme

Description

Code

2320.1.24

Description

Lærere i turisme underviser studerende inden for deres specifikke fagområde, turisme, som hovedsagelig er af praktisk karakter. De giver teoretisk undervisning i brug af praktiske færdigheder og teknikker, som de studerende efterfølgende skal beherske for at kunne udøve et erhverv inden for turistbranchen. Lærere i turisme følger de studerendes fremskridt, bistår individuelt, når det er nødvendigt, og evaluerer deres viden og formåen inden for turisme gennem opgaver, prøver og eksamener.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: