Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

politolog

Description

Code

2633.3

Description

Politologer undersøger politisk adfærd, aktivitet og systemer, herunder de elementer, der indgår heri. Deres studier af området spænder lige fra tilblivelsen og udviklingen af forskellige politiske systemer til aktuelle emner som beslutningsprocesser, politisk adfærd, politiske tendenser, samfund og magtmuligheder. De rådgiver regeringer og institutionelle organisationer om forvaltningsspørgsmål.

Alternativ betegnelse

forvaltningsforsker

freds- og konfliktforsker

forsker i statskundskab

fredsforsker

samfundsforsker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder