Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

børnehavepædagog

Description

Code

2342.1

Description

Børnehavepædagoger underviser elever, primært små børn, i grundlæggende fag og kreativ leg med det formål at udvikle deres sociale og intellektuelle færdigheder på en uformel måde med henblik på fremtidig formel læring. De udarbejder timeplaner, eventuelt ud fra en fast læseplan, for en hel klasse eller mindre grupper og prøver eleverne i indholdet. Disse timeplaner, der er baseret på grundlæggende fag, kan omfatte undervisning i tal-, bogstav- og farvegenkendelse, ugedage, kategorisering af dyr og transportkøretøjer osv. Børnehavepædagoger fører også tilsyn med elever uden for klasseværelset på skolens område og håndhæver også adfærdsreglerne dér.

Alternativ betegnelse

børnehavemedarbejder

pædagogmedhjælper

vuggestuepædagog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder

færdigheder