Skip to main content

Show filters

Hide filters

erhvervsdykker inden for bygge- og anlægsbranchen

Description

Code

7541.1

Description

Erhvervsdykkere inden for bygge- og anlægsbranchen arbejder under vandoverfladen med installation af udstyr, f.eks. hydrauliske anlæg, vandvejs- og skibsfaciliteter. De inspicerer også, fjerner og reparerer strukturer.

Alternativ betegnelse

dykker

erhvervsdykker

undervandssvejser

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder