Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder inden for minedrift

Description

Code

3121.1

Description

Arbejdsledere inden for minedrift koordinerer og overvåger aktiviteterne i forbindelse med minedrift og råstofudvinding i miner, åbne brud og stenbrud. De fører tilsyn med arbejdstagere, tidsplaner, processer og organisering i miner og stenbrud.

Alternativ betegnelse

mineleder

mineformand

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: