Skip to main content

Show filters

Hide filters

værkstedsleder

Description

Code

1439.4

Description

Værkstedsledere fører tilsyn med køretøjsmekanikernes og det administrative personales arbejde. De organiserer det daglige arbejde og kunderelationerne.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: