Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsinspektør

Description

Code

7543.10

Description

Kvalitetsinspektører kontrollerer produkter for at vurdere, om de er i overensstemmelse med kravene i en standard- eller referenceretningslinje. De observerer, måler, tester og stiller spørgsmål for at udfylde formularer og opfylde kravene til overholdelse med bemærkninger efter inspektionsprocessen. Kvalitetsinspektører er ansat af eller arbejder eksternt for virksomheder.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder