Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

landmålingstekniker

Description

Code

3112.10

Description

Landmålingsteknikere udfører tekniske opmålingsopgaver. De bistår landmålere, arkitekter eller ingeniører ved udførelse af landmålingstekniske opgaver såsom kortlægning, udarbejdelse af byggetegninger og betjening af præcist måleudstyr

Alternativ betegnelse

landmålerassistent

geodæt

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: