Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingeniør inden for produktion

Description

Code

2141.4.1

Description

Ingeniører inden for produktion udformer fremstillingsprocesser til forskellige typer af produktionsprocesser. De integrerer særlige forhold og begrænsninger, der er forbundet med industrien eller det produkt, der fremstilles, med generelle og udbredte fremstillingsprincipper, i udformningen og udformningen af fremstillingsprocesser.

Alternativ betegnelse

produktionsingeniør

produktionstekniker

maskiningeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: