Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lektor

Description

Code

2310.1

Description

Lektorer underviser studerende, der har opnået et afgangsbevis for uddannelse på sekundærtrinnet inden for deres eget fagområde, som overvejende er af teoretisk art. De kan have en stilling som docent eller professor. De samarbejder med deres videnskabelige assistenter og undervisningsassistenter om at forberede forelæsninger og eksamener, bedømme afhandlinger og eksamensbesvarelser, instruere i laboratoriepraksis og forestå gennemgange og feedbackmøder med de studerende. De udfører også akademisk forskning inden for deres fagområde, fremlægger deres resultater og samarbejder tæt med andre universitetskolleger.

Alternativ betegnelse

professor

lærer på videregående uddannelse

adjunkt

underviser på videregående uddannelse

docent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder