Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jordbundsanalytiker

Description

Code

2133.11

Description

Jordbundsanalytikere forsker i og studerer den videnskabelige disciplin, der vedrører jord. De rådgiver om, hvordan jordbundskvaliteten kan forbedres for at støtte naturen, fødevareproduktionen eller den menneskelige infrastruktur ved hjælp af landmålingsteknikker, kunstvandingsteknikker og foranstaltninger til begrænsning af erosion. De sørger for at bevare og genoprette jorder, der har lidt skade af intensivt landbrug eller menneskelig påvirkning.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: