Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

filmfotograf

Description

Code

2654.1.3

Description

Filmfotografer er ansvarlige for den visuelle fortolkning af manuskriptet og alle fotografikomponenter i filmen, herunder framing, farvevirkning, lyssætning, stil og udeoptagelser. De skaber filmens eller tv-programmets visuelle udtryk og vælger optagelsesudstyr, herunder linser og filtre. Filmfotografer styrer operatører af visuelt udstyr og lyssætningsteknikere. De arbejder sammen med video- og filminstruktøren for at opnå den ønskede effekt.

Alternativ betegnelse

kameramand

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: