Skip to main content

Show filters

Hide filters

fængselsbetjent i et ungdomsfængsel

Description

Code

5413.1

Description

Fængselsbetjente i et ungdomsfængsel overvåger og yder sikkerhed til unge lovovertrædere. De sikrer sikkerheden på institutionen i overensstemmelse med regler og forskrifter, udarbejder rapporter om de daglige aktiviteter samt i tilfælde af hændelser og indberetter usædvanlige aktiviteter. De overvåger også lovovertrædernes revalideringsprocedurer.

Alternativ betegnelse

fængselsbetjent

fængselsfunktionær

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: