Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

IKT-forskningskonsulent

Description

Code

2511.12

Description

IKT-forskningskonsulenter udfører målrettet IKT-forskning og leverer en endelig rapport til kunden. De bruger også IKT-værktøjer til at udarbejde spørgeskemaer til undersøgelser, analysere resultaterne, udarbejde rapporter, fremlægge resultaterne og fremsætte anbefalinger på grundlag af forskningsresultaterne.

Scope note

Includes people performing outsourced activities. Excludes people performing in-house research.

Alternativ betegnelse

forskningskonsulent i IKT

IKT forskningskonsulent

IT-forskningskonsulent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder