Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

landbrugsinspektør

Description

Code

3359.1

Description

Landbrugsinspektører overvåger landbrugsaktiviteter på landbrugsbedrifter og andre landbrugsfaciliteter. De inspicerer aktiviteter såsom sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, omkostninger og produktionsprocesser med henblik på at sikre, at arbejdstagerne og deres aktiviteter overholder tilsvarende lovgivning og standarder. Landbrugsinspektører analyserer og aflægger også rapport om deres resultater.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: