Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbejdsleder inden for udgravningsarbejder

Description

Code

3123.1.10

Description

Arbejdsledere inden for udgravningsarbejder fører tilsyn med udgravningsarbejder. De sørger for, at arbejdet foregår i overensstemmelse med forordningerne og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Alternativ betegnelse

ansvarlig for udgravningsprojekter

tilsynsførende inden for udgravningsarbejder

udgravningsinspektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: