Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

matematiker

Description

Code

2120.5

Description

Matematikere studerer og uddyber de eksisterende matematiske teorier for at udvide vidensgrundlaget og finde nye paradigmer på området. De kan anvende denne viden på udfordringer, der stilles i forbindelse med tekniske og videnskabelige projekter, for at sikre, at målingerne, størrelserne og de matematiske love dokumenterer deres levedygtighed.

Alternativ betegnelse

matematikforsker

forsker i sandsynlighedsregning

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder