Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

idriftsættelsesingeniør

Description

Code

2149.6

Description

Idriftsættelsesingeniører overvåger de sidste faser af et projekt, hvor systemer installeres og testes. De kontrollerer, at udstyret, faciliteterne og anlæggene fungerer korrekt for at sikre, at de opfylder kravene og specifikationerne. De foretager den nødvendige kontrol og godkender, at projektet færdiggøres.

Alternativ betegnelse

kvalitetsingeniør

projekteringsingeniør

kvalitetstekniker

ingenør med ansvar for kvalitetskontrol

standardiseringsingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: