Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

revisor inden for offentlig forvaltning

Description

Code

2411.1.11

Description

Revisorer inden for offentlig forvaltning leder finansafdelingen i en statslig institution. De styrer institutionens økonomiske forvaltning, udgifter og indtægter samt overholdelsen af skattelovgivningen og andre finansielle bestemmelser. De udfører administrative opgaver for at sikre, at der føres fortegnelser, udvikler planer for budgetforvaltning og udfærdiger finansielle prognoser.

Alternativ betegnelse

statsrevisor

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder